TAKK

TAKK står för Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation och är en metod, inte ett eget språk. Till skillnad från teckenspråk används TAKK främst av hörande personer, med eller utan en utvecklingsstörning, som har behov av stöd för sin språkliga utveckling. TAKK används tillsammans med talat språk och man talar om att tecken och tal förstärker varandra. Man tecknar inte heller alla ord i en mening utan endast de betydelsebärande orden, det vill säga nyckelorden.

Vill du lära dig mer om TAKK kan du besöka Teckna.se.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar