Downs Syndrom

Downs syndrom, eller Trisomi 21 som det också kallas, är ett syndrom som beror på en kromosomrubbning. Med ordet syndrom menas att det finns en grupp av symptom eller avvikelser som vanligen förekommer tillsammans. Men även om personer med Downs syndrom har ett antal yttre kännetecken gemensamma är det viktigt att komma ihåg att de alla är olika individer med egna personligheter.

Inuti våra celler finns en komplett uppsättning arvsanlag eller DNA. Arvsanlagen är samlade i 23 kromosompar, det vill säga 46 stycken kromosomer, som finns inne i cellernas kärna. Ett barn som föds med Downs syndrom föds med tre exemplar av kromosom 21 istället för de normala två, det vill säga 47 stycken kromosomer. Den extra kromosomen påverkar framför allt hjärnans utveckling vilket leder till en utvecklingsstörning som kan variera i grad. Downs syndrom är idag den vanligaste formen av utvecklingsstörning och beror alltså på att barnet har en kromosom för mycket i sin arvsmassa. Hur och varför detta händer är det ännu ingen som har lyckats förklara.

Även andra organ i kroppen kan påverkas av den extra kromosomen. Men något som inte påverkas är känslolivet och barn med Downs syndrom har precis förmåga att känna glädje, sorg och ilska som andra barn och har precis samma behov av kärlek och ömhet.

Enligt Riksförbundet FUB (Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning) föds det cirka 130 barn med Downs syndrom i Sverige varje år. Det motsvarar ett barn på 800 födslar.

Vill du veta mer om Downs syndrom kan du besöka Svenska Downsföreningens hemsida.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar