Karlstadmodellen

Karlstadmodellen är en modell till språkträning som utvecklats av Iréne Johansson i samarbete med föräldrar, personal och forskare. Det är en modell och inte en metod till språkträning som är i ständig utveckling sedan starten under 1970-talet.

Citat hämtat från Karlstadmodellens hemsida:

Rätten för alla att få lära, utveckla och använda språk är det centrala i Karlstadmodellen. Visionen är att främja ett gott liv för den enskilde med respekt, delaktighet och lika värde och ett mer humant samhället för oss alla.

Här kan du läsa mer om Karlstadmodellen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar